Marka Patent

Marka tescili süreci, ilk olarak marka tescili başvurusu yapılacak olan şekil, ifade ya da işaretin dahil olduğu sınıfların tespit edilmesi ile başlamaktadır. Daha sonra marka tescil başvurusu yapılacak olan işaret, şekil ya da ifadenin ilgili sınıflarda müsaitliği kontrol edilmelidir. İlgili sınıflarda müsait olmayan bir işaret, şekil ya da ifade için marka tescili başvurusunda bulunmak maliyet ve zaman kayıpları oluşturacaktır. Eğer ki marka tescili başvurusunda bulunulacak marka ilgili sınıflarda müsait ise; marka tescili başvurusu gerçekleştirilir. Başvuru gerçekleştirildikten sonra Türk Patent Enstitüsü marka tescili başvurusunda bulunulan başvuruyu değerlendirir ve olumlu ise Marka bülteninde yayınlamak üzere yayın kararı verir. Eğer ki değerlendirmesi olumsuz ise marka tescili başvurusu reddedilir. Yayına açılan marka tescili başvurusu yayında 3. Kişilerin itirazına sunulur. Kimse itiraz etmez ise belgeye bağlanır. İtirazlar gelir ise marka itirazlar Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilir ve itiraza sunulan görüşlerle beraber Türk Patent Enstitüsü marka tescil başvurusu için bir karar verir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere marka tescili başvurusunu gerçekleştirmek ne denli önemli ise sürecin yönetilmesi de o denli önemlidir. Süreç içerisinde verilecek hatalı bir karar hem maddi hem de zaman anlamında kayıplar oluştur.